Letos v září to bylo už dva roky, co jsem veganem. Určitě by mě před pár lety nenapadlo, že se budu takhle stravovat a žít. Lidi, kteří byli na raw stravě nebo vegetariány jsem považoval za blázny.

Moje strava byla založená na konzumaci masa, uzenin, vajíček, sýrů, pečiva, prostě tak, jak se stravuje většina lidí.

Samozřejmě to mělo svoje důsledky, jako byl zvýšený cholesterol a krevní tlak, nadváha.
Všude vám říkají, že nejlepší je pestrá a vyvážená strava. Co to ale znamená?

Moje cesta ke zdravé výživě překvapivě začala s uvedením pořadu pořadu Ano, šéfe, přes který jsem se dostal k jeho původnímu formátu, který má Gordon Ramsay. Jeho pořady Kitchen nightmares, Hells Kitchen, Masterchef a další mi ukázaly, jak vypadá takzvaná kvalitní strava.

Tak jsem začal hltat veškeré pořady o vaření na TV Paprika, Jamieho Olivera a spoustu dalších kuchařů. Začal jsem nakupovat farmářské potraviny, dělal vlastní pečivo, těstoviny.

Kupoval jsem vajíčka od šťastných slepiček, bio maso od veselých kraviček, domácí sýry, klobásy. Taky jsem si koupil french press a mlel si denně čerstvou kávu.

Začal jsem jezdit na food festivaly, navštěvovat gurmánské restaurace a vyhýbal se šmakuládám, které zviditelnil Roman Vaněk v Pekle na talíři.

V roce 2013 přišel bod zlomu. Nejen, že jsem přibral během posledního roku 10 kg, navíc doktorka mi naměřila vysoký krevní tlak a doporučila na ně brát prášky.

Přece nebudu brát nějakou chemii, pomyslel jsem si.

První co jsem vypustil byla káva a uzeniny. Po shlédnutí dokumentů Forks over knives, Na jídle záleží , Potraviny a.s., jsem si uvědomil, že společnost v čele s masným a mléčným průmyslem nás cíleně vychovává k tomu, abysme jedli živočišné produkty a byli dřív nebo později nemocní.

Dokumenty ukazují, jak rostlinná strava může vyléčit různé nemoci, snížit ekologickou zátěž a hlavně ušetřit životy 70 miliard zvířat, které se každoročně zabíjejí kvůli tomu, abysme si nacpali pupíky k prasknutí.

Jen si vzpomeňte, jak jste po vydatném masovém obědě unavení a nemáte energii ani náladu na na práci.

Po přednášce Garyho Yourofskyho – Nejlepší řeč, jakou kdy uslyšíte  bylo jasno, stal jsem se veganem.

Naštěstí bydlím v Brně, kde v té době už byla spousta obchodů se zdravou výživou a taky Vegalité, takže přechod na veganskou stravu u mě nebyl žádný problém.

Tělo taky neprotestovalo, během tří měsíců jsem shodil 10 přebytečných kilo :).

Veganství jako životní styl se mi začal líbit čím dál víc. Dokumenty jako Earthlings a nebo Cowspiracy mi potvrdila, že jsem na správné cestě.

Po přečtení knihy Život bez pšenice jsem navíc významně omezil konzumaci lepku a začal se zajímat o živou stravu.
Taky jsem si založil blog, abych ukázal, že rostlinná strava není jenom o zrní :)

Nacházíme se v době, kdy veganství zažívá ve světě boom. Aktuální zpráva
Světové zdravotnické organizace o rakovinotvorných účincích 
zpracovaného masa taky určitě přinese pozitivní efekt v tom, že více lidí si uvědomí, co vlastně jí.

Letos jsem absolvoval půlroční kurz Poradce pro výživu a suplementaci. Pomáhat lidem zlepšit jejich zdraví a tím i život pomocí stravy vidím jako můj další cíl . Tímhle směrem se chci v nejbližší době ubírat.

A jaká je vaše cesta?

This September it has been 2 years i become vegan. It didnt occur to me, that i would live and eat this way. People, which were on raw diet or vegetarians i considered as crazy ones.

My diet was based on eating meat, sausages, eggs, dairy, pastry, just like most people do.
Of course it had consequences such as higher cholesterol and blood pressure, overweight.
You can hear everywhere, that varied and balanced diet is the best. But what it means?

My journey to healthy diet started suprisingly with tv show Yes,chef based on this show i found original show by Gordon Ramsay. His shows like Kitchen Nightmares, Hells Kitchen, Masterchef and others showed me, how so-called quality diet looks like.

I started to devour all cooking TV shows on TV Paprika, Jamie Oliver and many other chefs. Started to buy farmers food, made my own pasta, pastry.

I bought eggs from happy hens, organic beef from happy cows, dairy and sausages.
Also bought french press and make fresh cofee on daily basis.

Started to visit food festivals, gourmet restaurants and avoided to „smaug food“, which had been seen in internet show Hell on the plate.

In 2013 there was break point. Besides my 10 kg weight increase, doctor told me about my high pressure and suggested to start to take pills.

I would not take any chemistry, i thought.

First i gave up coffee and sausages. After watched documents like Forks over knives, Food matters, Food Inc. i realized, that society leading with meat and dairy industry nurtures us to eat animal products and be sooner or later sick.

Documents show how to plant based food can heal various diseases, reduce the enviromental burden and mainly to save lifes of 70 billions animals, which are killed only to fills our stomachs till burst.

Just remember, how you feel tired, after rich meat lunch and have mood and energy to work.

After saw  Gary Yourofsky’s Best speech ever, i have become vegan.

Luckily i live in Brno, where there were during that time lof of healthy stores and also Vegalité, so transition to vegan diet was not a problem.

My body also didnt complain, as i lost 10 kg of weight during 3 months.

Veganism as lifestyle started to impress me more and more. Documents like Earthlings or Cowspiracy showed me, that i am on the right journey.

After reading Wheat belly book i also highly reduced eating of gluten and increase my interest regarding Raw food. Also started my blog to show, that plantbased food is not just about eating grain.

We are living in the times, where there is boom of veganism all over the world. Actual report of World Health Organization about processed meat causes cancer also will bring positive effect, that more people can realize, what they eat.

This year i finised half-year course Adviser for nutrition and supplementation. Helping other people to improve their health and life by food i see as my next goal. This path i would like to take in close future.

And what is your journey?

Facebook Comments
Categories: Osobní / Personal

Leave a Reply


Recent posts

Vegan Sweet Bar –...

Posted on Dub - 25 - 2018

0 Comment

Co jsem dnes jedl...

Posted on Dub - 23 - 2018

0 Comment

Alexýr – nové rostlinné...

Posted on Dub - 20 - 2018

0 Comment

Co jsem dnes jedl...

Posted on Dub - 19 - 2018

0 Comment