Adámkovi je aktuálně 10 měsíců. Jelikož s manželkou oba pracujeme, tak jsme mu potřebovali kromě mateřského mléka zajistit taky náhradní kojeneckou výživu.

Jelikož všude je pouze výživa s kravským mlékem, bylo třeba trochu hledat.

Na našem trhu je dostupná Nutrilon Soya

Adámek ze začátku trochu Nutrilonu vypil, ale později jej už odmítal, protože mléko od mamky je přece nejlepší :)

Tak jsme se porozhlédli po internetu po nějaké kvalitnější výživě ze zahraničí.

Rozhodli jsme se pro Baby’s Only Organic Toddler Formula Soy.

Tahle výživa krásně voněla po rýžovém sirupu, ale Adámek ji prostě nepil, takže jsme museli hledat dál.

Rozhodli jsme se pro výživu od Earth’s Best Organic Soy Infant Formula with Iron.

K našemu velkému údivu a spokojenosti Adámkovi výživa moc chutná, řekl bych, že skoro více, než mléko od maminky :).

Problém vyřešen :)

Pokud máte s kojeneckou výživou podobný problém, určitě posledně jmenovanou výživu vřele doporučujeme :)

Our Adam is actually 10 months old. As both  me and my wife work, we had to provide him besides breast milk also 

As there is mainly only cow milk nutrition in the market, we had to dig a bit deeper.

On the czech market is available Nutrilon Soya.

Adam drank a bit from the beginning, but later he refused to drink it, because mother’s milk is best one :)

So we looked over the web for some more quality formula from abroad.

We decided for Baby’s Only Organic Toddler Formula Soy.

This formula smells beautifully because of rice syrup, but Adam didnt drink a drop of it, so we needed to look for again.

Oor choice was formula by Earth’s Best Organic Soy Infant Formula with Iron.

To our big astonishment and satisfaction Adam just loves it, i would say almost more than mothers milk :)

So our problem has been finally solved :)

If you face similar issue with infant formula, we highly recommend the last mentioned one :).

Facebook Comments
Categories: Osobní / Personal

Leave a Reply


Recent posts

Vegan Sweet Bar –...

Posted on Dub - 25 - 2018

0 Comment

Co jsem dnes jedl...

Posted on Dub - 23 - 2018

0 Comment

Alexýr – nové rostlinné...

Posted on Dub - 20 - 2018

0 Comment

Co jsem dnes jedl...

Posted on Dub - 19 - 2018

0 Comment